آتش قبر چه کسانی تا قیامت شعله ور است؟-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

آتش قبر چه کسانی تا قیامت شعله ور است؟-قیمت انواع گوشی


امام جعفر صادق (ع) در خصوص بدترین موجوداتی که به زمین آمدند و تا روز قیامت آتش قبرشان شعله ور است، توضیحاتی را فرموده اند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار