آخرین تدابیر برگزاری نمایشگاه کتاب از زبان یک مسئول-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

آخرین تدابیر برگزاری نمایشگاه کتاب از زبان یک مسئول-قیمت انواع گوشی

مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران گفت: در حال حاضر برای بررسی کلیات برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در انتظار صدور حکم رئیس نمایشگاه هستیم.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار