اداره کل رسانه‌های داخلی «زینک» مطبوعات را به چاپخانه‌ها تحویل می‌دهد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

اداره کل رسانه‌های داخلی «زینک» مطبوعات را به چاپخانه‌ها تحویل می‌دهد-قیمت انواع گوشی


اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی، زینک مورد نیاز مطبوعات را به‌صورت ماهانه به چاپخانه‌ها تحویل می‌دهد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار