ادامه روند کاهش عناوین کتاب در ماه‌های آغازین سال ۹۸/ نفس‌های بازار نشر با نوسانات قیمت کاغذ به شماره افتاد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

ادامه روند کاهش عناوین کتاب در ماه‌های آغازین سال ۹۸/ نفس‌های بازار نشر با نوسانات قیمت کاغذ به شماره افتاد-قیمت انواع گوشی


کاهش عناوین کتاب که از سال پیش آغاز شده بود در ماه‌های آغازین سال ۹۸ همچنان ادامه دارد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار