اظهار تعجب تهیه کننده برنامه رنگین کمان از اظهارات خلاف واقع مجری سابق-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

اظهار تعجب تهیه کننده برنامه رنگین کمان از اظهارات خلاف واقع مجری سابق-قیمت انواع گوشی


تهیه کننده برنامه رنگین کمان با اشاره به تغییرات فصل جدید برنامه گفت:بروز اینگونه حاشیه سازی و بی اخلاقی در قالب اظهارنظر غیرواقعی را پس از تغییر مجری متصور نبودیم.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار