امسال فضای خاصی در نمایشگاه قرآن به صنایع دستی اختصاص داده نشد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

امسال فضای خاصی در نمایشگاه قرآن به صنایع دستی اختصاص داده نشد-قیمت انواع گوشی

انشایی گفت:هنرمندان صنایع دستی استان تهران به دلیل افزایش قیمت غرفه‌های نمایشگاه قرآن، نتوانستند استقبال چندانی از این نمایشگاه بکنند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار