انتقاد یک کارگردان از بی توجهی به حوزه تئاتر کودک-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

انتقاد یک کارگردان از بی توجهی به حوزه تئاتر کودک-قیمت انواع گوشی


آزاده انصاری گفت: کم لطفی هایی به حوزه تئاتر کودک صورت گرفته که هنوز نتوانسته ایم آن را به عنوان یک ضرورت با ارزش و تأثیر گذار وارد سبد فرهنگی خانواده ها کنیم.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار