بازگویی فضایل پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) از زبان فرشتگان-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

بازگویی فضایل پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) از زبان فرشتگان-قیمت انواع گوشی


حکایتی از زبان فرشتگان الهی در خصوص مقام و منزلت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) در این گزارش آورده شده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار