باید با رعایت کامل بی طرفی در انتخابات، زمینه تشکیل مجلسی انقلابی و با کیفیت را فراهم کنیم-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

باید با رعایت کامل بی طرفی در انتخابات، زمینه تشکیل مجلسی انقلابی و با کیفیت را فراهم کنیم-قیمت انواع گوشی


دکتر علی عسکری تاکید کرد:سازمان صدا و سیما باید با رعایت بی طرفی در انتخابات، زمینه حضور پرشور مردم و تشکیل مجلسی انقلابی و با کیفیت را در آغاز گام دوم انقلاب فراهم آورد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار