باید خلا فعالیت های فرهنگی در اربعین را ایرانی ها جبران کنند / جوانان سکان دار کارهای اجرایی هیئت ها شوند-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

باید خلا فعالیت های فرهنگی در اربعین را ایرانی ها جبران کنند / جوانان سکان دار کارهای اجرایی هیئت ها شوند-قیمت انواع گوشی


علی اکبر مداحی جوان گرایی، محرومیت زدایی و برنامه های فرهنگی در پیاده روی اربعین را از اهداف هیئت رزمندگان اسلام، معرفی کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار