بررسی مسائل و چالش‌های نقاشی معاصر ایران در جشنواره ملی آرتنگ-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

بررسی مسائل و چالش‌های نقاشی معاصر ایران در جشنواره ملی آرتنگ-قیمت انواع گوشی


نخستین جشنواره ملی نقاشی اَرتَنگ در دو بخش نمایشگاهی و پژوهشی در تیرماه برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار