برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران در نیمه دوم سال-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

برگزاری مجمع عمومی انجمن عکاسان ایران در نیمه دوم سال-قیمت انواع گوشی


مجمع عمومی سالانه انجمن عکاسان ایران برای انتخاب هیات مدیره و بازرسان انجمن نیمه دوم امسال برگزار می‌شود.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار