تئاتر شهر مکان مناسبی برای تعزیه خوانی نیست-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

تئاتر شهر مکان مناسبی برای تعزیه خوانی نیست-قیمت انواع گوشی


علاء الدین قاسمی گفت: ما برای اجرا تعزیه تکیه نداریم و در حال حاضر تئاتر شهر جایگاه اجرای تعزیه شده که مناسب نیست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار