تاریخ برگزاری جوایز «بفتا» تغییر کرد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

تاریخ برگزاری جوایز «بفتا» تغییر کرد-قیمت انواع گوشی

پیرو تغییر تاریخ برگزاری مراسم اسکار، جوایز آکادمی فیلم و تلویزیون انگلیس نیز دچار تغییراتی شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار