تاکید بر حضور جوانان در برنامه های هیئت رزمندگان اسلام / اهداف این هیئت برای اربعین ۹۸ تبیین شد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

تاکید بر حضور جوانان در برنامه های هیئت رزمندگان اسلام / اهداف این هیئت برای اربعین ۹۸ تبیین شد-قیمت انواع گوشی


در نخستین همایش مدیران هیئت رزمندگان اسلام به اهمیت حضور جوانان در برنامه های اجرایی تاکید شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار