تحویل روزانه ۳۰۰ چادر با دوخت رایگان در نمایشگاه عفاف و حجاب-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

تحویل روزانه ۳۰۰ چادر با دوخت رایگان در نمایشگاه عفاف و حجاب-قیمت انواع گوشی


استقبال مخاطبان از هفدهمین دوره نمایشگاه عفاف و حجاب از برنامه ویژه دوخت رایگان چادر، میزان ارائه خدمات را در این نمایشگاه افزایش داده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار