تشکیل مجمع فوق العاده در پی انحلال هیئت مدیره کانون کارگردانان-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

تشکیل مجمع فوق العاده در پی انحلال هیئت مدیره کانون کارگردانان-قیمت انواع گوشی


در پی برخی تغییرات پیش آمده در کانون کارگردانان خانه تئاتر، مجمع فوق العاده به منظور انتخابات پیش از موعد این کانون در تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار