تشکیل کارگروه‌های پنج گانه در همایش هیئت رزمندگان اسلام-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

تشکیل کارگروه‌های پنج گانه در همایش هیئت رزمندگان اسلام-قیمت انواع گوشی


همایش هیئت رزمندگان اسلام با تشکیل کمیته‌های پنجگانه حول موضوعات مختلف ادامه پیدا کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار