تعلیق عضویت هیئت مدیره پیشین تعاونی مسکن از خانه تئاتر-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

تعلیق عضویت هیئت مدیره پیشین تعاونی مسکن از خانه تئاتر-قیمت انواع گوشی


هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر پس از بررسی پرونده و استماع صحبت‌های طرفین در چندین جلسه، در آخرین جلسه خود رای به تعلیق عضویت اعضای هیئت مدیره تعاونی مسکن از خانه تئاتر داد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار