تغییر زمان برگزاری اختتامیه جشنواره چهلچراغ/ مسائل مالی سد راه برگزاری جشنواره ادبی-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

تغییر زمان برگزاری اختتامیه جشنواره چهلچراغ/ مسائل مالی سد راه برگزاری جشنواره ادبی-قیمت انواع گوشی


اختتامیه جشنواره ادبی چلچراغ که قرار بود در روز قلم برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار