توزیع نامناسب دلیل قیمت بی ثبات کاغذ-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

توزیع نامناسب دلیل قیمت بی ثبات کاغذ-قیمت انواع گوشی


.نوسانات قیمت کاغذ به توزیع نامناسب آن برمی گردد. کاغذ در بازار به درستی توزیع نشده و کنترل لازم در این زمینه وجود نداشته است

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار