دستور ضرب العجل رئیس سازمان سینمایی برای یکپارچگی تهیه‌کنندگان/ صنف تهیه‌کنندگان ساماندهی می‌شود-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشیکد آمار