رئیس سازمان اوقاف از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران بازدید کرد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

رئیس سازمان اوقاف از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران بازدید کرد-قیمت انواع گوشی


رئیس سازمان اوقاف و خیریه کشور با حضور در نمایشگاه بین‌المللی تهران از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی ایران بازدید وبا تولیدکنندگان این تجهیزات گفتگو کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار