روایت تلخ و شیرین پزشکی که برای خود مرز ندارد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

روایت تلخ و شیرین پزشکی که برای خود مرز ندارد-قیمت انواع گوشی


شب گذشته پزشک بدون مرز با حضور در «ماه بهشت»؛ ویژه برنامه لحظات افطار شبکه قرآن و معارف سیما به بیان خاطرات تلخ و شیرین این کار پرداخت.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار