زهره صدرزاده مدیر گروه اجتماعی شبکه جهانی الکوثر شد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

زهره صدرزاده مدیر گروه اجتماعی شبکه جهانی الکوثر شد-قیمت انواع گوشی


زهره صدرزاده با حکم مدیر شبکه جهانی الکوثر به سمت مدیر گروه اجتماعی منصوب شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار