سالن‌های سینمایی زیادی در سال ۹۸ به بهره برداری می‌رسند / لزوم بررسی کاهش سهم سه درصدی دفاتر پخش-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

سالن‌های سینمایی زیادی در سال ۹۸ به بهره برداری می‌رسند / لزوم بررسی کاهش سهم سه درصدی دفاتر پخش-قیمت انواع گوشی


محمد قاصد اشرفی آخرین وضعیت سالن سازی سینما و در کشور را اشاره کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار