سهم رسانه در ایجاد امنیت ملی کمتر از حوزه دفاعی کشور نیست-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

سهم رسانه در ایجاد امنیت ملی کمتر از حوزه دفاعی کشور نیست-قیمت انواع گوشی


صالحی گفت: نقش رسانه‌ها در ایجاد امنیت ملی کمتر از حوزه دفاعی در کشور‌ها نیست و خانه مطبوعات وظایفی در این خصوص دارد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار