شجاعت رسانه ملی در ساخت «گاندو» قابل تقدیر است-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

شجاعت رسانه ملی در ساخت «گاندو» قابل تقدیر است-قیمت انواع گوشی


جعفرپور گفت: استفاده از قالب نمایشی برای بیان واقعیات، تأثیرگذاری دوچندانی به نسبت سایر قالب‌ها در مخاطبان خواهد داشت.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار