شورای پروانه ساخت با دو فیلمنامه جدید موافقت کرد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

شورای پروانه ساخت با دو فیلمنامه جدید موافقت کرد-قیمت انواع گوشی


شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر خود که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، با دو فیلمنامه جدید موافقت کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار