شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوین شد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

شیوه نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک نشر کتاب تدوین شد-قیمت انواع گوشی


شیوه‌نامه اجرایی کارگروه کاغذ و زینک حوزه نشر کتاب با هدف نظارت بر نحوه تخصیص ارز برای واردات کاغذ و زینک و تخصیص از سوی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار