طباطبایی نژاد، داروغه زاده، حمیدی مقدم و عباسی انارکی از رییس سازمان سینمایی حکم گرفتند-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

طباطبایی نژاد، داروغه زاده، حمیدی مقدم و عباسی انارکی از رییس سازمان سینمایی حکم گرفتند-قیمت انواع گوشی


در احکامی از سوی حسین انتظامی، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، دبیر جشنواره فیلم فجر، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ومدیرعامل موزه سینما معرفی شدند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار