فرهنگستان زبان و ادب پارسی مصوباتش را اجرا نمی‌کند-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

فرهنگستان زبان و ادب پارسی مصوباتش را اجرا نمی‌کند-قیمت انواع گوشی


پاکدهی در نشست تخصصی آسیب شناسی زبان فارسی از فرهنگستان زبان و ادب پارسی به دلیل رعایت نکردن مصوباتش انتقاد کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار