فضای پیرامونی تئاترشهر به مرکز دائمی اجراهای میدانی تبدیل می شود-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

فضای پیرامونی تئاترشهر به مرکز دائمی اجراهای میدانی تبدیل می شود-قیمت انواع گوشی


بر اساس توافق مجموعه تئاتر شهر، شهرداری تهران و اداره کل هنرهای نمایشی، نمایش های میدانی به صورت پیوسته و در طول سال در محدوده چهارراه ولیعصر اجرا خواهد شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار