فعالیت ۳۵۰۰ کتابخانه در سراسر کشور/کتابخانه‌های عمومی کشور به بخش کودک مجهز شده اند-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

فعالیت ۳۵۰۰ کتابخانه در سراسر کشور/کتابخانه‌های عمومی کشور به بخش کودک مجهز شده اند-قیمت انواع گوشی


رمضانی گفت: تقریبا اکثر کتابخانه‌های عمومی ما در سراسر کشور به بخش کودک مجهز شده اند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار