مافیای سیری ناپذیر نشر با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد/ چاپخانه‌داران و فعالات صنعت نشر بیکارند-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

مافیای سیری ناپذیر نشر با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد/ چاپخانه‌داران و فعالات صنعت نشر بیکارند-قیمت انواع گوشی


مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر گفت: مافیای صنعت چاپ و نشر همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و هیچ نهادی پاسخگوی این شرایط نیست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار