مدیر شبکه پنج سیما و مدیر پخش شبکه برکنار شدند-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

مدیر شبکه پنج سیما و مدیر پخش شبکه برکنار شدند-قیمت انواع گوشی


در پی قصور صورت گرفته در پخش صحبت های مداح هتاک از شبکه پنج سیما با دستور رئیس رسانه ملی مدیر شبکه پنج سیما و مدیر پخش این شبکه برکنار شدند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار