مدیر گروه اجتماعی شبکه جهانی الکوثر منصوب شد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

مدیر گروه اجتماعی شبکه جهانی الکوثر منصوب شد-قیمت انواع گوشی


زهره صدرزاده با حکم مدیر شبکه جهانی الکوثر به سمت مدیر گروه اجتماعی منصوب شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار