مدیر گروه معارف شبکه الکوثر منصوب شد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

مدیر گروه معارف شبکه الکوثر منصوب شد-قیمت انواع گوشی


با حکم مدیر شبکه جهانی الکوثر، سید عباس رضوی به سمت مدیر گروه معارف این شبکه منصوب شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار