نمایشی که مخاطب را به چالش می کشد-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

نمایشی که مخاطب را به چالش می کشد-قیمت انواع گوشی


آریان رضایی گفت: در نمایش « دروغ» مخاطب نمایش وارد این چالش می شود که چه چیزی راست و چه چیزی دروغ است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار