نگاه ویژه شبکه قرآن و معارف سیما به فعالیت های تبلیغی طلاب-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

نگاه ویژه شبکه قرآن و معارف سیما به فعالیت های تبلیغی طلاب-قیمت انواع گوشی

در جلسه ای با حضور سرپرست شبکه قرآن و معارف سیما، طرح و برنامه و ارزیابی سیما و معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم، بر رسانه ای شدن فعالیت های تبلیغی طلاب توسط رسانه ملی تاکید شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار