همراه با فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌ها در روز قدس/ پخش فیلمی با بازی علی نصیریان از شبکه دو-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

همراه با فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌ها در روز قدس/ پخش فیلمی با بازی علی نصیریان از شبکه دو-قیمت انواع گوشی


«ریسمانی نزدیک‌تر از رگ»، «پسرک روزنامه فروش»، «بچه‌های محله الرشید» تعدادی از فیلم های سینمایی پایان هفته هستند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار