هنرهای نمایشی در چهارمین هفته اردیبهشت چقدر فروختند؟-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

هنرهای نمایشی در چهارمین هفته اردیبهشت چقدر فروختند؟-قیمت انواع گوشی


آمار تفکیکی اطلاعات فروش و تعداد تماشاگر تماشاخانه‌های اداره کل هنرهای نمایشی در چهارمین هفته اردیبهشت سال ۹۸ مشخص شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار