هوکوسایی کیست و از سبک خاص آن چه می‌دانید؟-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

هوکوسایی کیست و از سبک خاص آن چه می‌دانید؟-قیمت انواع گوشی


کاتسوشیکا هوکوسایی نقاش و چاپ‌گر ژاپنی، بر این امر اعتقاد داشت که خطوط در طراحی مرکب از دایره‌ها و مربع‌هاست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار