وضعیت روح انسان در حالت کما و بیهوشی چگونه است؟-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

وضعیت روح انسان در حالت کما و بیهوشی چگونه است؟-قیمت انواع گوشی


روح موجودی مجرد و فراطبیعی است که در حالاتی خاص از جسم خارج می شود.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار