وظیفه اصلی شبکه قرآن استفاده از زبان هنر برای انتشار مباحث قرآن است/نقش مهم این شبکه در تحقق گام دوم-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

وظیفه اصلی شبکه قرآن استفاده از زبان هنر برای انتشار مباحث قرآن است/نقش مهم این شبکه در تحقق گام دوم-قیمت انواع گوشی


آئین تکریم و معارفه مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با حضور قائم مقام و مدیران معاونت سیما برگزار شد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار