ویژگی های عرفان امام خمینی (ره) از منظر آیت الله جوادی آملی-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

ویژگی های عرفان امام خمینی (ره) از منظر آیت الله جوادی آملی-قیمت انواع گوشی


به گفته آیت الله جوادی آملی، امام خمینی (ره) خصوصیاتی داشتند که در دیگر عارفان کمتر بود، البته دیگر عارفان نیز خصوصیاتی داشتند که در امام فرصت ظهور و بروز پیدا نکرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار