پوستر‌ها معرف خوبی برای محتوای فیلم‌ها نیستند/ تضمین فروش فیلم به ازای حضور چهره‌های بزک شده در پوستر‌های سینمایی!-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

پوستر‌ها معرف خوبی برای محتوای فیلم‌ها نیستند/ تضمین فروش فیلم به ازای حضور چهره‌های بزک شده در پوستر‌های سینمایی!-قیمت انواع گوشی


علی باقری نقش پخش کنندگان فیلم‌های سینمایی را در طراحی ضعیف پوستر‌ها مهم دانست.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار