چرا خداوند انسان‌ها را متفاوت آفریده است؟ / دلیل پروردگار برای تمایز میان انسان‌های عادی و پیامبران-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

چرا خداوند انسان‌ها را متفاوت آفریده است؟ / دلیل پروردگار برای تمایز میان انسان‌های عادی و پیامبران-قیمت انواع گوشی


سؤال از این که خدا چرا همه را در عالی‌ترین حدّ وجود نیافریده، همانند این است که پرسیده شود؛ چرا خدا تمام اعضاء بدن را مغز نکرد؟

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار