گرانی کاغذ، انتشار کتاب «به قول معروف» را به تعویق انداخت-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

گرانی کاغذ، انتشار کتاب «به قول معروف» را به تعویق انداخت-قیمت انواع گوشی


سهرابی نژاد از تعویق انتشار کتاب «به قول معروف» به دلیل گرانی کاغذ خبر داد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار