گرانی کاغذ باعث خانه تکانی صنعت نشر می شود-قیمت انواع گوشی - قیمت انواع گوشی

گرانی کاغذ باعث خانه تکانی صنعت نشر می شود-قیمت انواع گوشی


مجید باشعور گفت:گرانی کاغذ باعث حرفه ای تر شدن صنعت می شود هر کتابی زیر چاپ نمی رود.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار